PREAMBULE

Problematika řízení vozidla je v naší zemi dlouhodobě podceňovanou a bagatelizovanou záležitostí. Vždyť v zásadě platí, že řídit umí každý, a proto kdo se nenaučí řídit v autoškole, doma ho to doučí. Takto to mohlo vypadat a také vypadalo v minulém století. Je však neuvěřitelné, že tato víra převládá dodnes. Mnozí řidiči si vůbec neuvědomují, že v III. miléniu je situace v neutichajícím a obrovském silničním provozu něco naprosto jiného, než bývalo dříve.  Každý řidič dostává do ruky „nabitou a odjištěnou zbraň“, se kterou se docela dobře „mordují“ další lidé. Je třeba zavedený mýtus změnit a nové řidiče lépe než dobře připravit na všechno, co je bude v náročném a nepřetržitém silničním provozu čekat. Celoživotní vzdělávání řidiče vyžaduje na samotném začátku důkladnou teoretickou přípravu pravidel a získání praktických dovedností  v řízení vozidla na patřičné úrovni. Jen potom můžete být po další léta za volantem kvalitním řidičem … tak pojďme na to, protože těch špatných řidičů je na silnicích už dost!

NĚCO O MNĚ

Rozsah oprávnění učitele výuky a výcviku: A, B, C, D, B+E, C+E, D+E

Praxe v oboru více než 25 let

Zkušenosti v oblastech autoškol a kontrol autoškol, dohledu nad silničním provozem, řešení přestupků, schvalování technické způsobilosti vozidel, registrace a vyřazování vozidel, stanic technické kontroly a stanic měření emisí, organizování zkoušek řidičů jako hlavní zkušební komisař, dále jako vedoucí dopravně správních agend, vedoucí registru vozidel, dispečer a provozní mistr.

Vzdělání:

  • Střední průmyslová škola automobilní v Teplicích / obor provoz a ekonomika automobilové dopravy
  • Střední policejní škola v Praze
  • Technická univerzita v Liberci / pedagogika, psychologie a některé právní aspekty
  • Metropolitní univerzita Praha / Evropské správní právo a teorie veřejné správy
  • Zkušební komisař řidičů / kompletní rozsah A-D+E

DSCN2944wDSCN2900w
DSCN2903wDSCN2948w